Blogger tarafından desteklenmektedir.

PROPAGANDA NEDİR VE FAKTÖRLERİ NELERDİR ?


PROPAGANDA NEDİR VE FAKTÖRLERİ NELERDİR ?

PROPAGANDA : Bir ideoloji, doktrin, düşünce veya inancı yayma, başkalarına tanıtma ve benimsetme amacıyla söz, yazı ve diğer yollarla gerçekleştirilen iletişim faaliyetidir.
Propagandanın üç temel amacı vardır:
**a-Hedefte yeni bir tutum geliştirmek (oluşturmak),0 + (-)
**b-Hedefin var olan tutumunun şiddetini artırmak,+
**c-Hedefin var olan tutumunu değiştirmek.+ -(-+)

Propagandaya Direnme Şekilleri:
1-Propagandanın içeriğini (mesajı) karşı bir görüşle çürütmek
2-Propagandacının görüşünü (mesajı, propagandayı) reddetmek, duyulana inanmamak
3-Propagandacıyı reddetmek
4-Propagandada verilen bilgiyi esas amacından saptırarak bozmak, yozlaştırmak
5-Mantığa büründürme ve diğer savunma mekanizmalarına başvurmak:
“yurt çıkarları” “demokrasinin bekası”.

Propagandanın Ögeleri

**A-Kaynak:

**1.İnanılırlık

Araştırmalar inanılır kaynaktan gelen propagandanın hedefte daha fazla tutum değişimi yarattığını göstermektedir

**2-Saygınlık:

Propagandacının konusunda uzman olup olmaması önemlidir. Yüksek saygınlığı olan bir kaynaktan gelen iletişim daha kolay kabul edilmektedir. Kaynağın saygınlığı ne kadar yüksek ise, inanılırlığı da o kadar fazla olacaktır. Liderler.

**3-Güvenilirlik:

Kaynak güven vermezse hedef üzerinde fazla bir etkisi olmaz. Propagandacının kişisel çıkar sağlamadığı düşünülürse propagandanın etkisi artar. Örneğin, polis kuvvetinin suçlulara karşı daha sert tavır takınması fikrini bir sabıkalının savunmasının, bir polis şefinin savunmasından daha tesirli olduğu görülmüştür. Polis kuvvetinin azaltılması ve cezaların hafifletilmesi konusunda ise durum tam tersi olur (Walster ve diğ., 1966).

**4. Sevilmek :

İletişim kaynağının sevilen hoş bir kimse (ya da eşya) olması da kendi başına önemli bir etkendir. Burada propagandacının kişiyi etkilemek istediği açıkça belli olduğu halde kişi direnmeden, isteyerek etkiye kapılmaktadır. Bunun için reklamlarda daha ziyade sevilen kimseler ve genç, güzel kızlar kullanılmaktadır. Kişi burada reklam yapanla kendisini özdeşleştirmektedir

**5.Çoğunluk etkisi:

Bir görüş çoğunluk tarafından paylaşılıyorsa bireyler de bu görüşü savunan kimselerin dediklerinin doğru olduğunu farz edip ona inanırlar. Bunun için propagandacılar propagandasını yaptıkları şeyin pek çok kimse tarafından paylaşıldığını, kullanıldığını vs özellikle belirtirler. Örneğin, gazetelerin tirajı, tv’lerin reytingi, partilerin oy yüzdesi gibi

**6. Uzmanlık

**7.Fiziksel çekicilik

**8.Benzerlik

Araştırmalar, tesadüfen duyulduğu zannedilen iletişimin daha etkili olduğunu göstermiştir.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

2 yorum:

Bülent Keskin dedi ki...

Propaganda nedir sorusunu Eşref Özdemir, “politik ve askeri hedefleri ele geçirmek maksadıyla, düşman, dost ve tarafsız olan kesimlere yöneltilen davranış ve tutum değiştirmeye yönelik planlanmış psikolojik etki faaliyetleridir” şeklinde cevaplamaktadır.

Örneğin Körfez savaşında Irak’ın basın yayın organlarına müdahale edilerek, yayın yapması engellenmiş, Amerika ve İngiltere gelişmeleri çıkarları doğrultusunda kendi basın yayın organları ile yönlendirerek hem kendi halkına ve hem de Irak halkına istediği ve izin verdiği biçimde duyurmuştur. http://bulentkeskin.net/propaganda-nedir-propaganda-orneklerinden-vahabilik/

Bülent Keskin dedi ki...

Propaganda nedir sorusunu Eşref Özdemir, “politik ve askeri hedefleri ele geçirmek maksadıyla, düşman, dost ve tarafsız olan kesimlere yöneltilen davranış ve tutum değiştirmeye yönelik planlanmış psikolojik etki faaliyetleridir” şeklinde cevaplamaktadır.

Örneğin Körfez savaşında Irak’ın basın yayın organlarına müdahale edilerek, yayın yapması engellenmiş, Amerika ve İngiltere gelişmeleri çıkarları doğrultusunda kendi basın yayın organları ile yönlendirerek hem kendi halkına ve hem de Irak halkına istediği ve izin verdiği biçimde duyurmuştur. http://bulentkeskin.net/propaganda-nedir-propaganda-orneklerinden-vahabilik/

Yorum Gönder